FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जानकारी सम्बन्धमा। ७६/७७ 03/25/2020 - 16:25
सूचना सच्चाईएको सम्बन्धमा । ७६/७७ 03/11/2020 - 11:15
Invitation for Bids of Kalika Adhurbhut School Building,Sodasa and Sodasha Adhurbhut NI.Ma. Vi. School Building Construction Works 4 ७६/७७ 03/05/2020 - 13:42
Invitation for Bids Construction of Nandeshwari School Building,Sodasa ७६/७७ 03/03/2020 - 13:46
मेल्लेख गाउँपालिका बजेट २०७६-०७७ ७६/७७ 02/17/2020 - 11:23 PDF icon बजेट.PDF
Invitation for Bids (E-bidding) ७६/७७ 02/07/2020 - 10:53
मेल्लेख गाँपालिकाको पाँचौ गाउँसभा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को रकमान्तर पुरक बजेट आय व्यय अनुमानको विवरण । ७६/७७ 02/02/2020 - 14:05 PDF icon second shava.pdf
Kalika and Shodasha aadharabut School Building Construction Invitation for Sealed Quotation ७६/७७ 02/02/2020 - 13:37
खाधन्न खरिद तथा ढुवानीका लागी शिलबन्दी दरभावपत्र आब्हानको सूचना । ७६/७७ 01/10/2020 - 14:36
जग्गा दर्ता सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सुचना । ७६/७७ 12/24/2019 - 16:26

Pages