FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार :

कार्यपालिका निर्णयहरू

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०८०/८१ कार्यपालिका बैठक नं.२२ ०८०/८१ 01/14/2024 - 17:51 PDF icon LISA नतिजा सार्वजनिक.pdf
आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.६ ७८-७९ 12/22/2021 - 15:38 PDF icon आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.६_3.pdf
आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.५ ७८-७९ 12/22/2021 - 15:38 PDF icon आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.५.pdf
आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.४ ७८-७९ 12/22/2021 - 15:37 PDF icon आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.४_1.pdf
आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.३ ७८-७९ 12/22/2021 - 15:34 PDF icon आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.३_2.pdf
आ.व २०७८-७९ कार्यपालिका बैठक नं.२ ७८-७९ 12/22/2021 - 15:33 PDF icon आ.व २०७८-७९ बैठक नं.२_1.pdf
आ.व २०७८_७९ कार्यपालिका बैठक नं.१ ७८-७९ 12/22/2021 - 15:30 PDF icon आ.व २०७८_७९ बैठक नं.१.pdf
आ. व. २०७७-७८ को एघारौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:45 PDF icon 11.pdf
आ. व. २०७७-७८ को दशौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:44 PDF icon 10.pdf
आ. व. २०७७-७८ को नौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:43 PDF icon 9.pdf

Pages