FAQs Complain Problems

कार्यपालिका निर्णयहरू

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ. व. २०७७-७८ को एघारौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:45 PDF icon 11.pdf
आ. व. २०७७-७८ को दशौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:44 PDF icon 10.pdf
आ. व. २०७७-७८ को नौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:43 PDF icon 9.pdf
आ. व. २०७७-७८ को आठौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:43 PDF icon 8.pdf
आ. व. २०७७-७८ को सातौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:42 PDF icon 7.pdf
आ. व. २०७७-७८ को छैटौ कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 21:39 PDF icon 5.pdf
आ. व. २०७७-७८ को चौथो कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/05/2021 - 11:37 PDF icon 4.pdf
आ. व. २०७७-७८ को तस्रो कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/05/2021 - 11:37 PDF icon 3.pdf
आ. व. २०७७-७८ को दोस्रो कार्यपालिका बैठक ७७/७८ ७७/७८ 07/05/2021 - 11:35 PDF icon 2.pdf
आ. व. २०७७-७८ को प्रथम कार्यपालिका बैठक ७७/७८ 06/23/2021 - 16:21 PDF icon 1.pdf