FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व २०७९।०८० आय व्ययको बिबरण ०८०/८१ श्रावण आय 08/19/2023 - 11:34 PDF icon आय व्याय विवरण.pdf
आ.व २०७८।०७९ आय व्ययको बिबरण ७८-७९ असार आय 07/22/2023 - 14:36 PDF icon आय व्याय विवरण.pdf
आ.व २०७७।०७८ आय व्ययको बिबरण ७७/७८ असार आय 06/29/2021 - 16:14 PDF icon आय व्ययको बिबरण २०७७।०७८.pdf
मेल्लेख गाउँपालिका २०७६/७७ फागुन सम्मको आय व्याय बिबरण ७६/७७ फाल्गुन आय 02/23/2020 - 14:29 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च.pdf
मेल्लेख गाउँपालिका व्यय अनुमान ०७५/०७६ ७५/७६ माघ व्यय 01/28/2019 - 13:09 PDF icon व्यय अनुमान.pdf
मेल्लेख गाउँपालिका आय व्यय विवरण ०७४/०७५ ७४/७५ असार आय 12/24/2018 - 15:08 PDF icon मेल्लेख गा.पा आर्थिक विवरण ०७४.०७५.pdf
मेल्लेख गाउँपालिका आय व्यय विवरण ०७३/०७४ ७३/७४ असार आय 12/24/2018 - 15:06 PDF icon मेल्लेख गा.पा आर्थिक विवरण ०७३.०७४.pdf