FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना । ७८-७९ 06/23/2022 - 22:04 PDF icon गणक.pdf
प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना । ७८-७९ 06/16/2022 - 17:52
आ.व २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराईदिने बारे । ७८-७९ 06/15/2022 - 11:25
मेल्लेख गाउँपालिका जनप्रतिनिधि सम्पर्क मोबाइल नम्बर । ७८-७९ 06/14/2022 - 11:45
आय आर्जन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना । ७८-७९ 06/09/2022 - 17:07
स्वयंसेवी गणक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । ७८-७९ 06/09/2022 - 13:57 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही खाता खोल्न बैंक आउने सम्बन्धमा। ७८-७९ 05/11/2022 - 10:31
जिन्सी सामानहरु बरबुझारथ गरि सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा। ७८-७९ 04/21/2022 - 17:45
गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा। ७८-७९ 03/07/2022 - 12:07
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७८-७९ 02/10/2022 - 13:20

Pages