FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार :

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैठकमा उपस्थीत भै दिने बारे। ७८-७९ 07/16/2021 - 15:13
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। ७७/७८ 07/15/2021 - 13:48
मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । ७८-७९ 06/29/2021 - 12:58 PDF icon मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७८०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।.pdf
गाउँ सभामा उपस्थिति भई दिने बारे। ७७/७८ 06/22/2021 - 21:31
अति आवश्यक खाद्यान्न खरिद तथा ढुवानीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । ७७/७८ 06/21/2021 - 10:47
अति आवश्यक खाद्यान्न खरिद तथा ढुवानीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । ७७/७८ 06/21/2021 - 10:47
चालु आ.व को बार्षिक खाताबन्दी सम्बन्धमा। ७७/७८ 06/20/2021 - 15:38
शैक्षिक सत्र २०७७ को शिक्षक कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम (का.स.मु) भर्ने सम्बन्धमा । ७७/७८ 06/18/2021 - 14:34
शैक्षिक सत्र २०७८ को विधार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण र पठनपाठन सम्बन्धमा। ७७/७८ 06/17/2021 - 14:53
Invitation for Sealed Quotation ७७/७८ 06/16/2021 - 21:09

Pages