FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

फोटो नाम पद वडा नं. सम्पर्क नंम्बर ‌ईमेल
लोक बहादुर बोहरा अध्यक्ष मेल्लेख गाउँपालिका 9851193422 lokbohara74@gmail.com
धन बहादुर शाही उपाध्यक्ष मेल्लेख गाउँपालिका 9868844168
तुले धामी वडा अध्यक्ष वडा नं. १ 9749043272
दान बहादुर बुढा वडा अध्यक्ष वडा नं. २ 9749023243
केशर बहादुर शाह वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ 9865833622
रमेश बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ 9848461117
नर बहादुर साउद वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ 9865858818
वीर बहादुर साउँद वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ 9865670702
खकिन्द्र बहादुर साउँद वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ 9865567447
नरपती रावल वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ 9868464718
कमलादेवी ताम्राकार कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ४ 9848690678
नरेन्द्र नेपाली कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ३ 9865858363
जमुना देवी दमाई कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ७ 9848678488
हिमसरा खड्का कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ६ 9840094890
कुईचे लुहार कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ६ 9842894132
वीर बहादुर बोहरा न्यायपालिका सदस्य वडा नं. ६ 9865769204
टंक बुढा न्यायपालिका सदस्य वडा नं. ७ 9865845054
डिला देवी बुढा कार्यपालिका सदस्य वडा नं. २ 9845469673