FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 11:54 PDF icon स्थानीय तहबाट लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७.pdf
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७७\०७८ ७६/७७ 07/07/2020 - 13:54 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७७-०७८.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 16:07 PDF icon SocialSecurityGuideline2075.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/20/2018 - 12:47 PDF icon 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिकाको सहकारी एेन ७५/७६ 08/14/2018 - 10:30 PDF icon 3_1.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७५/७६ 07/19/2018 - 15:07 PDF icon 12.pdf
गाउँकार्यपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 07/19/2018 - 15:05 PDF icon 11.pdf
गाउँपालिकाको उपभोत्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 07/19/2018 - 15:02 PDF icon 10.pdf
गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि एेन ७५/७६ 07/19/2018 - 14:59 PDF icon 9.pdf
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 07/19/2018 - 14:56 PDF icon 8.pdf

Pages