FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेल्लेख गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ ८१/८२ 06/25/2024 - 17:15 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
आधारभुत अस्पताल स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ८०/८१ 06/10/2024 - 16:25 PDF icon आधारभुत अस्पताल स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
मेल्लेख गाउँपालिकाको स्थानीय भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण कार्यविधि २०८० ८०/८१ 06/10/2024 - 15:10 PDF icon मेल्लेख गाउँपालिकाको स्थानीय भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण कार्यविधि २०८०.pdf
मेल्लेख गाउँपालिका पर्यटन प्रवद्धन तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश २०७९ ८०/८१ 06/10/2024 - 15:08 PDF icon मेल्लेख गाउँपालिका पर्यटन प्रवद्धन तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश २०७९.pdf
मेल्लेख गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति, २०८० ८०/८१ 05/26/2024 - 11:53 PDF icon मेल्लेख गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति, २०८०.pdf
औषधी उपचार खर्च मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/26/2024 - 11:50 PDF icon औषधी उपचार खर्च मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (संसोधित) ८०/८१ 05/26/2024 - 11:34 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनैतिक योजना, २०८०-२०८३ ८०/८१ 05/26/2024 - 11:29 PDF icon बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनैतिक योजना, २०८०-२०८३-merged.pdf
खेलकुद विकास समिति गठन तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/26/2024 - 11:00 PDF icon खेलकुद कार्यविधि २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ७९/८० 07/23/2023 - 11:35 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०.pdf

Pages