FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेल्लेख गाउँपालिका विद्युतिय हाजीरी संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/18/2023 - 12:19 PDF icon मेल्लेख गाउँपालिका विद्युतिय हाजीरी संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 03/28/2022 - 11:36 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना तथा व्यावस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 03/28/2022 - 11:32 PDF icon सुचना प्रविधि सेवा केन्द्र स्थापना तथा व्यावस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
संघ प्रदेश र स्थानीयतह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ ७७/७८ 01/06/2022 - 11:22 PDF icon संघ-प्रदेश-र-स्थानीय-तह-समन्वय-तथा-अन्तरसम्बन्ध-ऐन-२०७७.pdf
स्थानीत सरकार संचालन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/14/2021 - 11:59 PDF icon 6.स्थानीय-सरकार-सञ्चालन.pdf
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 11:54 PDF icon स्थानीय तहबाट लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/11/2019 - 16:07 PDF icon SocialSecurityGuideline2075.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/20/2018 - 12:47 PDF icon 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिकाको सहकारी एेन ७५/७६ 08/14/2018 - 10:30 PDF icon 3_1.pdf
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७५/७६ 07/19/2018 - 15:07 PDF icon 12.pdf

Pages