FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 07/19/2018 - 14:56 PDF icon 8.pdf
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 07/19/2018 - 14:46 PDF icon 7.pdf
अनाथ तथा जोखिम युत्त बालबालिकाका लागी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७५/७६ 07/19/2018 - 14:25 PDF icon 6.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनको कानुन ७५/७६ 07/19/2018 - 14:16 PDF icon 5.pdf
स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन ७५/७६ 07/19/2018 - 14:05 PDF icon 4.pdf
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 07/19/2018 - 13:50 PDF icon 2.pdf
विनियोजन एेन ७५/७६ 07/19/2018 - 13:45 PDF icon 1.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 07/19/2018 - 13:40 PDF icon 7.pdf
पदाधिकारीहरुको आचार सहिता ७५/७६ 07/19/2018 - 13:31 PDF icon 5.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 07/19/2018 - 13:23 PDF icon 4.pdf

Pages