FAQs Complain Problems

हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा सुविधा कस्तो छ?

राम्रो
57% (31 votes)
ठिकै
30% (16 votes)
नराम्रो
13% (7 votes)
Total votes: 54