FAQs Complain Problems

नाबालक सिफरिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सोही दिन
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

१ सम्बन्धित को निबेदन
२ उमेर खुल्ने जन्म दर्ता वा प्रमाणीत कागजात
३ तोकिएको दस्तुर तिरेको रसिद
४ अभिभावक मेल्लेख गा.पा.मा बसोबास प्रमाणीत गर्ने कागजात