FAQs Complain Problems

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाईसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाई औषधी उपचार वापत खर्च रकम उपलब्धको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाईसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाई औषधी उपचार वापत खर्च रकम उपलब्धको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: