FAQs Complain Problems

हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा सुविधा कस्तो छ?

राम्रो
55% (71 votes)
ठिकै
27% (34 votes)
नराम्रो
18% (23 votes)
Total votes: 128